E! vahetund – astu klassist välja!

Programme saab tellida nii eesti, vene kui inglise keeles, soovi korral keelekümblusena! Programm on näitusepiletiga (5€/3€) lisatasuta. Aja broneerimiseks kirjuta publik@kunstihoone.ee või registreeri koduleheküjel www.kunstihoone.ee.

Tooteid igaks elujuhtumiks
Põhikooli nooremale ja keskmisele astmele: disain, leiutamine, taaskasutus, bränd

Avame toodete loomise protsessi ning mõtleme end ümbritsevate esemete otstarbe üle. Kui palju erineva eesmärgiga esemeid kasutame igapäevaselt ning millistele neist võiksime leida hoopis uue, nutika kasutuse?

Tooteid igaks elujuhtumiks
Põhikooli vanemale astmele ja gümnaasiumile: disain, katkestus, bränd, metafoor ja lugude jutustamine

Esemetega käivad tihti kaasas lood, mis räägivad seiga kasutaja elust, harjumustest ning ajastust, kust ese pärineb. Uurime esemete ja brändi loomise protsessi, vaatame minevikku ja tulevikku ning mõtleme meid ümbritsevate esemete otstarbe üle.

Valikud
Põhikooli vanemale astmele ja gümnaasiumile: kaasaegse kunst, kunstiteose analüüs

Kas vähem on rohkem? Kuidas muuta idee nähtavaks? Nii teose kui ka näituse loomine on pidev valikute küsimus. Mida, miks ja kuidas on küsimused, millele triennaalil osalevad noored kunstnikud on pidanud vastama. Võtame nende tööde vaatamiseks aega, loome isiklikke seoseid, uurime taustainfot, jõuame mõistmiseni ja vaatame uuesti.

Tee ise Eksperimenta!
Põhikooli vanemale astmele ja gümnaasiumile: kaasaegne kunst, kureerimine

Kuidas mõista ja mõtestada kunsti? Avame kunstiteose analüüsimise protsessi ning pakume osalejatele mängulise võimaluse kureerida Eksperimenta! näitus teemapõhiselt ümber, luues oma kontseptsioonist lähtuva uue näituseprojekti.

Koolivaheaeg!

25.-27. oktoober, 11.00-13.00 Põhikooli vanemale astmele ja gümnaasiumile
25.-27. oktoober, 15.00-17.00 Majandus- ja kunstiõpetajatele

Kolm päeva, kolm programmi Eksperimenta! näitusel. Vaata, analüüsi, kureeri, disaini, lõimi! Leia inspireerivaid seoseid kahe valdkonna vahel! Kaasaegse kunsti ja majanduse suhted on põnevad!

Eksperimenta! 2017