IMAL projektiruum

Loovus on ühiskondlik kapital
IMALi projektiruum Eesti Kunstiakadeemia galeriis

1996. aastal asutatud Rahvusvaheline Müncheni Kunstilabor (International Munich Art Lab, IMAL) pakub noortele võimalust võtta vastutus oma loomeprotsessi eest esmasest ideest teose valmimise ja eksponeerimiseni ning seeläbi leida ning arendada enda loovvõimeid ja praktilisi oskusi. Ühe-aastasesse programmi kanideerinud noored saavad võimaluse nö täiskohaga kunsti õppida – õppetöö maht on 40 tundi nädalas, noori juhendavad 14 professionaalset kunstnikku ja neli sotsiaaltöötajat. Lisaks kunstile õpitakse eluks vajalikke oskusi – koostatakse eelarveid, kandideerimisavaldusi ja portfoolioid, osaletakse näitustel. Pärast IMALi programmi läbimist on enamik osalejaid võimelised alustama iseseisvat professionaalset karjääri.
Näituse avamine 20. oktoobril kell 19:30
Avatud 3. detsembrini
Vabaduse Väljak 6/8,
avatud T–L 12.00–18.00, tasuta

Projektiruumi toetab Goethe Instituut Tallinn

Repro:
Kathrin Schuster (1996)
Brändijakk
Segatehnika
2017

Kalli Kalmet