Kontseptsioon

Lõhates majandust
Vabaduse ja piirangute piiril

Kaasaegse kunsti ja majanduse suhted on intrigeerivad: ühelt poolt tuginemine suuresti samale pinnasele ehk sotsiaalpsühholoogiale, teiselt poolt aga on see ignoreeriv-võitlev, armastamise ja vihkamise suhe. Lisaks intriigile peitub selles koosluses rohkelt loova mõtlemise ja tõlgendamise ruumi nii noortele kunstnikele kui ka triennaalipublikule.

Analoogselt kunsti ja majandusega sisaldab Eksperimenta! poolt Tallinna Kunstihoonele esitatud ettepanek ja väljakutse hakata kolmanda triennaalinäituse korraldaja-partneriks nii vabadusi kui piiranguid. Triennaali jaoks tähendab see entusiasmi ja vabatahtlikkuse sfäärist institutsionaalse professionaalsuse sfääri astumist, Tallinna Kunstihoone jaoks aga väga noore kunstnikkonna paindlikku mõistmise vajadust, samas kunstikvaliteedi latti langetamata. See tähendab triennaalil osalevate partnerkoolide kunstiõpetajate ja mentorite valikule lisanduvat kuraatorivalikut kohapeal, arvestamist näituseruumide võimaluste ja institutsiooni toimimisreeglitega. Ühtlasi tähendab see, et varasemate triennaalide nö „rahvuspaviljonide“ asemel peavad tegijad ja nende tööd suutma seista iseenda eest ja iseseisvalt rahvusvahelise kunstinäituse nõudlikul pinnal. Aga see tähendab ka, et näitusel osalejad saavad enda käsutusse Eesti kultuurimaastikul märgilised näitusesaalid ja professionaalse tugimeeskonna, ning mis kõige olulisem, võimaluse panna end proovile „päris kunstimaailma“ toimimise loogikas ja rütmis.

Eksperimenta! 2017