Osaluskutsung

Koolinoorte kaasaegse kunsti triennaal Eksperimenta! 2017 “Lõhates majandust”
korraldab ettekannete, töötubade ja seminaride programmi IDEElaboratoorium, mis
seekord laotub üle kogu triennaali aja ja ala. Soovime ärgitada koolinoori,
õpetajaid, kunstnikke ja majanduseksperte uurima majandust kunstimeetoditega ja
vastupidi, et inspireerida valdkondade- ja piiriülest koostööd nii majanduse kui
kunstide vallas.

Soovime tuua kokku kahe valdkonna spetsialistid ja tekitada aktiivse dialoogi,
püstitada inspireerivaid küsimusi, lähenda loovalt teadaolevale ja esitada
esmapilgul utoopilistena tunduvaid spekulatsioone kunsti ja majanduse
suhtevõrgustikus. Eesmärgiks tulevikumälu, sildade, sünergia ja üksteise mõistmise
loomine.

Klassikalisele tihedale kahepäevasele konverentsile eelistame seekord vabamas vormis
kulgevat programmi, mille raames toimuvad nii Tallinna Kunstihoones kui teistes
triennaali toimumiskohtades ettekanded, vestlusringid, töötoad ja filmiõhtud.
Sihtrühmaks eelkõige kunsti- ja majandusõpetajad ning gümnaasiumiõpilased.

Ootame ettekannete ja töötubade ettepanekuid:

1) Avamispäevade IDEElaboratoorium

Fookus: kaasaegne kunst ja tark majandus

Aeg: 20.-21. oktoober, mõlemal päeval 11:00-14:00

Koht: Tallinna Kunstihoone

Oodatud on ettepanekud

a) ca 20 minutilistele ettekannetele, millele järgneks ca 10 min avatud arutelu

b) triennaalil eksponeeritud teoste tõlgendus- ja tagasiside sessioonide
läbiviimiseks, 1 sessioon ca 30 minutit

2) Triennaalialal ja -ajal toimuv IDEElaboratoorium

Fookus: osalejate aktiivne osalus

Aeg: 1. november – 30. november, kolmapäevast reedeni

Koht: Tallinna Kunstihoone, Fotomuuseum või Sally Stuudio kunstikool (märgi palun,
mis asukohta eelistaksid)

Oodatud on ettepanekud ca 60-90 minutiliste

a) praktliste töötubade

b) seminaride

c) vestlusringide läbiviimiseks.

Ettepanekule palume lisada esitaja lühitutvustuse.

Dokumendid palume saata 20. septembriks aadressile annely@eksperimenta.net

Eksperimenta! 2017