Eksperimenta! tutvustab: Meedius hoiab meedial silma peal

Eksperimenta! küsib ja meediatark Ahti Kaskpeit vastab.


Eksperimenta! soovib kaasaegse kunsti ja hariduse lõimimise kaudu soodustada kriitilist ja loomingulist mõtlemist ühiskonnas. Täna, nö tõejärgsel ajastul on allikakriitilisusest saanud ellujäämisoskus – pead olema pidevalt valvel, et tunda ära tõene uudis ja selle äärmiselt “loovad” interpreteeringud, pahatahtlikest libauudistest rääkimata… 
Millised on meediamonitoorija tähelepanekud – kui palju me võime täna ajakirjandust ja sotsiaalmeediat uskuda?

Me elame tõepoolest ajastul, mil igaühel on võimalik oma sõnumit suurtele hulkadele edastada. Selleks sõnumiks võib olla kassipilt, arvamus või seisukoht aga ka uudis. Põhimõtteliselt saab iga internetti kasutav inimene ise olla meediakompanii. Kuna teabe loomine ja avaldamine on muutunud nii lihtsaks, võib tahes tahtmata osa selles olla vildakas või isegi otsene vale. Kuigi on mõistlik mitte uskuda kõike, mida me uudistest loeme, ei tuleks sellest järeldada, et me ei võiks üldse midagi uskuda. Kuldseks keskteeks on olla mõistlikul määral ettevaatlik, kuid samas avatud suhtumisega. Tooksin välja viis aspekti, millest õpetame Meediuses oma kliente lähtuma. Mõned nõuanded, mis aitavad läbi proovida sõnu, mida me kuuleme ja loeme.

  • EDASTAJA. Kas uudist edastav isik või organisatsioon on usaldusväärne ja autoriteetne? Millise mainega on saade või väljaanne — kas selle sisu on tõsiseltvõetav või pigem kõmuline? Kes seda uudistekanalit rahastab?
  • ALLIKAD. Kas on näha, et tehtud on põhjalikku uurimistööd? Kas lugu põhineb vaid ühel allikal? Kas allikad on usaldusväärsed, ausad ja erapooletud? Kas need esindavad eri vaatenurki või on need valitud toetama vaid üht seisukohta?
  • EESMÄRK. Mõtle sellele, kas uudisel on peamiselt informeeriv või meelelahutuslik eesmärk? Kas selle abil püütakse midagi müüa või mingit ideed toetada?
  • TOON. Kui uudisloo toon on ärritunud, tige või äärmiselt kriitiline, annab see aimu sellest, et tegu on pigem rünnaku kui kaalutletud väidetega.
  • KOOSKÕLA. Kas esitatud faktid on kooskõlas teistes artiklites või uudistes leiduvate faktidega? Kui uudislood on omavahel vastuolus, annab see põhjust ettevaatlikkuseks.
  • AJAKOHASUS. Kas info on piisavalt värske? Miski, mida peeti õigeks 20 aastat tagasi, võib olla tänaseks juba kõrvale heidetud. Teisalt, kui tegemist on pommuudisega, võib selles sisalduv info olla puudulik ja ühekülgne.

* Meedius on Eksperimenta! toetaja juba kolmandat korda. Suur aitähh teile! Kuidas noorte kunstiprojetile õla alla panek aitab kaasa oma turuosa kasvatamisele?

Infost ja teadmistest on saanud tarbekaup. Sul on võimalus teada saada üks kõik mida ja seda väga lühikese ajaga. Aga kas see teeb sinust tarka ja loovat inimest. Kindlasti mitte. Nii nagu Eksperimenta! tõstab esile loovust nii on ka meie ärivaldkonnas loovus väga oluline. Tegelikult peaksime oskama esitada õigeid küsimusi. Ja selleks on vaja loovust.

* Ja lõpetuseks üks natuke isiklikum küsimus ka. Tean, et sotsiaalmeedia on Sinu kirg. Kuidas Sa jõudsid tööni, mida olemuslikult siis, kui keskkooli lõpus karjäärivalikuid tegid, polnud veel olemaski?

Olen Meediuses töötanud üle 12 aasta. Kui tulin ettevõttesse olid meie töövahendid käärid, liim ja ümbrikud ning videokassetid ja laserplaadid. Selle aja jooksul olen meie meeskonnaga pööranud Meediuse täisdigitaalseks organisatsiooniks. Praegu oleme aga jälle muutuste lainel. Ajalehtede ja raadio ning televisiooni koht inimeste elus muutub drastiliselt ning uus info ja meelelahutuskanal on sotsiaalmeedia. Mul on neli tütart erinevates vanustes ning näen nende pealt kuidas meediatarbimine muutub. Aga see on väga huvitav muutus ning ma olen tuleviku suhtes väga põnevil ja positiivne.

Repro: Ahti Kaskpeit, foto: Ave-Liis Schmidt

Kalli Kalmet