Log in | Register    EST | ENG

Author Archives: inesepinke

Art Action Know Your Limit

Students from Janis Rozentals Riga Art Highschool participated in art action “Know Your Limit”, which was organized by the supermarket chain “Maxima” and Latvian traffic police on 21 June 2010 in Riga, Latvia.
In Latvia, 23 and 24 June is the Midsummer Day. By tradition Latvians celebrate the Midsummer by lighting bonfires, drinking beer and eating cheese. In previous years the Midsummer Day was tainted by many tragic traffic accidents caused by drunk drivers. Therefore, in 2010, two days before the Midsummer celebration the Traffic Police and supermarket chain “Maxima” held an exhibition of caricatures dedicated to the problem of alcohol abuse. Part of the exhibition was an on-site drawing activity where 3rd and 4th year art students, aged 19 – 20, of Janis Rozentals Riga Art Highschool drew caricatures of Latvian Traffic Police officers, to include the Chief of Traffic Police Edmunds Zivtiņš, and supermarket employees. This activity was aimed at increasing awareness of alcohol abuse and problems associated with alcohol while shoppers were preparing for the Midsummer festivities.

Posted in Best practice, English, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Painting and drawing, Work in process | Leave a comment

Makslas akcija Zini meru

3. un 4. kursa studentu piedalīšanās veikala tīkla ‘’MAKSIMA’’ organizētajā akcijā ‘’Zini mēru’’. Akcijas laikā tika izstādītas latviešu mākslinieku zīmētās
un pret alkoholismu vērstās karikatūras no žurnāliem ‘’Dadzis . Uz izstādes fona JRRMV studenti zīmēja karikatūras, par modeļiem izmantojot akcijas viesus: Prevencijas pārvaldes priekšnieku Edmundu Zivtiņu un ‘’MAKSIMA’’ administrācijas pārstāvjus.
Studentu radošais darbs tika iekļauts akcijas tāmē un atalgots.
Akcija notika 21.06.2010.

Posted in Best practice, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Latvian, Painting and drawing, Work in process | Leave a comment

Simpozija „Sniegaviriem – NE!”

2010 / Jana Rozentala Rigas Makslas vidusskolas 2.un 3.kursa audzekni Read in English

Posted in Best practice, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Latvian, Sculpture, object | Leave a comment

Symposium „No! to the SNOWMEN”

Posted in Best practice, English, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Sculpture, object | Leave a comment

Pardaugavas Radosas darbnicas 2011

Dienas radosas darbnicas merkis bija dot iespeju radosai izaugsmei vasaras brivlaika laika jauniesiem no 9 līdz 16 gadiem glezniecība un grafika.
Papildus jauniesi iepazina ari Jaņa Rozentala Riga Makslas vidusskolas un Mazas Makslas skolas darbibas specifiku.
Merkauditorija bija Pardaugavas jauniesi.
2011.gada augusta( 15.-26.VIII ) darbojas 13 berni vecuma no 9 – 15.g.
Otro gadu darbnica pilnveidojas 2 berni no Sveices. 5 berniem latviesu valoda nav dzimta. 4 berni turpinas izglitibu Mazaja Makslas skola.
Programmas „Holandes klusa daba” ( 5 dienas ) vaditajas Ineses Silinas vadiba berni gleznoja no dabas:
– klusas dabas ar masku, ar kaiju, ar zivim, ar ziediem u.c.;
– latviesu makslinieku darbu kopijas;
– figuralas kompozicijas pec izteles,
macoties kompozicijas likumus, tonu jauksanu, prieksmetu uzbuvi, proporcijas, tonalas attiecibas, izmantojot pastelus, akvareli un ellas tehniku.
Ilgnese Avotina programma „Direra darbnica” :
– sniedza izpratni par 3 drukasanas pamatveidiem
(dobspiede, augstspiede, gludspiede);
– A.Direra darbibu grafikas joma;
Praktiski tika veidoti darbi :
– frotazas tehnika;
– tusas zimejumi;
– sausas adatas tehnika;
– kartongriezuma;
– linogriezuma;
– audumu apdruka ( T krekli );
– patstavigi eksperimenti apvienojot dazadas tehnikas.
Visu darba radisanas procesu no skices un grebsanas, papira sagatavosanas, drukasanas un ekspozicijas veidosanas berni veica patstavigi skolotajas vadiba. Temas savam izteles kompozicijam dalibnieki brivi izvelejas pasi.

Posted in Best practice, ISCED 1 Primary = 6 – 12 years, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, Latvian, Other, Painting and drawing | Leave a comment

THE PARDAUGAVA CREATIVE WORKSHOP – 2011

The aim of the day creative workshop was to offer an opportunity of creative qualification in painting and graphic skills to the youth of 9-16 during summer holidays.
In addition, the youngsters got acquainted with Janis Rozental’s Riga Art High school and the SMALL ART SCHOOL’S work specifics.
The aim was to involve the youth of PARDAUGAVA and the main target of this workshop was to rise children’s creativity in painting compositions and various graphic techniques.
In August of 2011 ( 15.-26.) 13 children of the age of 9 to 15 took part in workshop. There were two children from Switzerland who do the improvement activities there for the second year. For 5 children
the Latvian language is not native. 4 children will continue their education in the SMALL ART SCHOOL.
The programme „Dutch still life” ( 5 days long ) was under the guidance of Inese Siliņa when children painted from nature:
– still lives with a mask, a seagull, fish, flowers, a.c.;
– the copies of Latvian artists’ works;
– figural compositions as to their imagination;
by learning the rules of composition,
mixing of tones, the structure of subjects,
proportion, tonal relationships, using the techniques
of pastel, water-colour and oil.
The programme of Ilgnese Avotiņa „Direr’s workshop”:
-gives in five days the comprehension about 3 printing basic ways (intaglio, letterpress and planography);
-Direr’s activities in the sphere of graphic;
Practically works were made in :
-frotage tecnique;
-ink drawing;
-dry point tecnique;
-linocut;
-cardboard printing;
-printing on cloth (T-shirts);
-individually carried out experiments combining various techniques.
The whole work’s creation process – from sketches till carving, preparing of paper, printing and exposition of works was carried out by children themselves under the guidance of teacher. The participants chose the issues of the creative compositions freely by themselves.

Posted in Best practice, English, ISCED 1 Primary = 6 – 12 years, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, Other, Painting and drawing | Leave a comment

Izstade “Briviba”

Darba gaita un rezultats: No liela skaita realizetajiem darbiem tiek veidota kompakta izstade konkretas telpas ar lielu apmekletaju plusmu. Audzekni spej apskatit savu darbu ekspozicijas konteksta.

Posted in Best practice, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Latvian, Painting and drawing | Leave a comment

Exhibition “Freedom”

THE PROCESS OF WORK AND RESULTS: a compact selection of the works takes place in definite premises which is widely visited by people.
Student can observe their work within the contexst of the exposition.

Posted in Best practice, English, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Painting and drawing | Leave a comment

Smilsu skulpturas

2009 / JRRMV 2.kursa studenti Read in English

Posted in Best practice, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Latvian, Sculpture, object | Leave a comment

Sand sculptures

The aim and tasks were to carry out a spontaneous project from the surrounding materials. The work – out and realization of the project – a fully accomplished students team work.
THE PROCESS OF WORK AND RESULTS:
The given task has to be done in a fixed period of time – 4 hours . The object has to fit the enviroment.

Posted in Best practice, English, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Sculpture, object | Leave a comment