Log in | Register    EST | ENG

Brasiilia ekspositsioon

Estevao Haeser ja Colégio Unificado õpilased

Sellest ajast peale, kui Einstein 1905. aastal oma “Relatiivsusteooria” avaldas, on aja mõiste olnud pidevas muutumises. Selles raamatus tutvustatud kontseptsioonid ja ideed mõjutavad teadust ja meie igapäevaelu veel tänapäevalgi. Sageli võime aga näha inimesi rõõmsalt oma elektroonikaseadmeid, näiteks GPS-i või mobiiltelefoni kasutamas, ilma et nad mõtleksid nende seadmete tööpõhimõtetele või asjaolule, et need on võimalikult üksnes tänu Einsteini ideedele. Hea küll, aga kas sellel on midagi pistmist kunstiga?

Jah, on küll! Eelkõige kaasaegse kunstiga. Teise maailmasõja järel leidsid lääne ühiskondade elustiilis aset märkimisväärsed muutused tänu sedasorti asjadele nagu masstootmine ja -tarbimine, massimeedia, nagu näiteks televisioon, ning reklaam. Ja arvestades enamiku inimeste elus toimunud sügavaid muudatusi, peaksid muutused aset leidma ka kunstivaldkonnas. Kapitalistliku turu areng lõi vajaduse üha suurema tarbimise järele. Tehnoloogia pakkus selleks huvitavat võimalust: kalleid tooteid, mis vananevad juba mõne aastaga. Samal ajal muutus tehnoloogia aga ka millekski taskukohaseks. Video- ja fototehnika kujunesid asjadeks, mida inimesed said endale päriselt lubada. Võimalus luua pilte ja anda standardiseeritud maailmale subjektiivne tähendus on siiani tõusuteel. Einstein poleks osanud ettegi kujutada tänapäeval meie käsutuses olevaid tööriistu. Ja kunstnikud on kogu seda tehnoloogilist arengut ära kasutanud kunsti loomiseks.

Eksperimenta! 2014 Brasiilia ekspositsioon pakub meile võimalust esitleda mõningaid arusaamu teaduslikust arengust ja selle mõjust tänapäevasele elule, aga seda mitte sõnade vahendusel, tekstuaalselt, vaid kunsti kaudu. Me tutvustame oma arusaama Eukleidese tasapinnalise ruumi mõistest nagu ka seda, kuidas vastavat mõistet on võimalik kunsti teel õõnestada. Me kasutame Einsteini ideid ja mõningaid tehnoloogilisi vahendeid, mille need ideed on võimalikuks teinud, et paljastada üldlevinud ajamõiste õõnestamise võimalusi. Me ei suuda küll aega ümber pöörata, aga me võime registreerida aja kulgemise ja pöörata selle tehnoloogia abil lihtsalt oma lõbuks ja kunsti tarbeks ümber. Selleks, et saaksime jõuda sääraste ambitsioonikate tulemusteni, kasutame lihtsaid võtteid, nagu stop-motion-animatsioon ja moodul-origami.

Meie kunstinäitus on mõeldud austusavaldusena neile kahele suurele teadlasele, kes rändavad jätkuvalt läbi ajaloo selleks, et meid õpetada, proovile panna ja meie elu ümber kujundada.