Log in | Register    EST | ENG

Estonian Academy of Arts

Eesti Kunstiakadeemia (EKA), kui ainus kunstiülikool Eestis, tunnetab enda vastutust õppe, täiendõppe ja teadustöö korralduse ning kvaliteedi eest ühiskonna kultuuriruumi ja elukeskkonda kujundavates kunstivaldkondades.

Eesti Kunstiakadeemia on asutatud 1914.a., Kunstiakadeemias õpib 1300 tudengit ja töötab 450 õppejõudu.

Eksperimenta! teeb koostööd Eesti Kunstiakadeemia kunstihariduse osakonnaga.

Eesti Kunstiakadeemia kunstiõpetaja õppekava lähtub maailmas laialt õpetajate esmahariduses kasutatavast põhimõttest, kus üldkasvatusteaduslikud ained on tihedalt seotud erialadidaktika ja õpetajapraktikaga. Õpe on viidud vastavusse nii kasvatusteaduste ja psühholoogia uusimate teaduspõhiste teooriatega kui kaasaegse kunsti suundumustega.

Õppekava koosneb üldõppe moodulist ja õpetaja kutseõpingutest.

Üldõppe mooduli moodustavad EKA identiteediained, mille eesmärgiks on anda üldteoreetilisi ja metodoloogilisi alusteadmisi humanitaarteadustes ja kunstis, tutvustades kaasaegse filosoofia ning kunsti-, disaini- ja arhitektuuriteooria olulisemaid põhiprobleeme ja uurimissuundi. Üldõppe ained asetuvad õppekavas esimesele kahele semestrile.

Õpetaja kutseõpingud jagunevad teooriaineteks ja pedagoogiliseks praktikaks ning on jaotatud neljale semestrile. Igal semestril on oma kontekstiaine, mille eesmärgiks on anda üliõpilastele võimalus toetuda nii teooriaõpingutes kui praktikal ühele mahukamale pedagoogilisele ja/või psühholoogilisele üldainele. 1. semestri kontekstiaine on kasvatusteadus ja –filosoofia, 2. semestril arengu- ja pedagoogiline psühholoogia, 3. semestril loovuspsühholoogia ning 4. semestril loob kogu õppetöö konteksti magistritöö kirjutamine.

Pedagoogiline praktika on jagatud kolmeks osapraktikaks: üldhariduskooli praktika, kunstikooli praktika ja muuseumipedagoogiline praktika, et võimaldada üliõpilastele reaalne õppeprotsessi planeermise, juhtimise ja analüüsimise kogemus eri tüüpi kunstiõppeasutuses. Teoreetilised ained ja kolm osapraktikat on omavahel seostatud, et toetada teaduspõhise arusaamise kujunemist eri kunstididaktilistest käsitlustest ja nende mõjust kunstihariduse praktikale.

Tudengitel on vabadus 15 EAP ulatuses valida vabaaineid oma individuaalse arenguvajaduse akadeemiliseks rahuldamiseks, eelkõige kunstialase kompetentsuse suurendamiseks. Samuti toetame ning soodustame akadeemilist liikuvust nii Eesti ülikoolide vahel kui rahvusvahelisel tasandil.

EKA Kunstipedagoogika õppetool teeb tihedat koostööd Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi, Eesti Kunstimuuseumi ning haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programmiga Eduko.

Kontaktandmed
Aadress: Suur-Kloostri 11a, ruum 305, Tallinn 10133
Telefon: +372 611 7657
E-post: [email protected]
Veeb: http://www.artun.ee/eriala/kunstipedagoogika/

Lisa kommentaar

Sinu e-posti ei avaldata ega jagata ealeski. Kohustuslikke välju tähistab *

*
*

Sa võid kasutada järgmisi HTML silte ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>