Log in | Register    EST | ENG

RUUMIMÄNG

Ruumimäng nr 2Ruumimäng on ülesanne 7.-9. klassile, mis aitab õpilasel läheneda ruumile loominguliselt, kasutades ära kolmemõõtmelist ettekujutlusvõimet ning matemaatilist loogikat.

2013 / Ave Kongo (idee), Andrei Filatov (disain)

Read in English

Read more

Also posted in Best practice, Design and applied art, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, Work in process | 1 Comment

Disainiülesanne: Mood board ja kink sõbrale

Disainiülesanne: Mood board ja kink sõbrale.Tegemist on õppevahendiga, mille abil: tutvustada õpilastele mood board´i mõistet ja disaineri tööpõhimõtteid; suunata lapsi mõtlema, sellele kuidas neid ümbritsevad asjad ja nende lemmitegevused nendest kõnelevad ning õpetada lapsi hankima infot pildilisest materjalist.

2013 / Helen Arov & Gert Gutmann

Read in English

Read more

Also posted in Best practice, Design and applied art, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Other | Leave a comment

Anniki Kari. Õppevahend kaasaegse kunsti väljendusvahendite tutvustamiseks

Mall Nukke. Urbanpäike. Kollaaž, akrüül. 2006. Repro: http://www.mallnukke.ee/urbanid-2003-2005/Arendasin ja töötasin välja metoodilise abiõppevahendi gümnaasiumiastme õpilastele kaasaegse kunsti õpetamiseks. Õppevahend sobib ka abistava materjalina muuseumididaktikas täiskasvanutele ja gümnaasiumiastme õpilastele kaasaegse kunsti
tutvustamisel. Metoodiline õppevahend sobib sissejuhatavaks ülesandeks enne kaasaegse kunsti käsitlemist kunstiajaloo või kunsti tunnis. Samuti sobib õppevahend sissejuhatuseks kaasaegse kunsti näituse külastajale, kuna õppevahend tutvustab erinevad tänapäevased kunsti väljendusvahendid.

Minu koostatud metoodiline õppevahend koosneb: 1) väidete tabelist (paberil), kus valed ja õiged väited on esitatud suvalises järjestuses; 2) kunstimõistetest, kus on lühidalt seletatud kunstimõistete olemust ja tausta koos illustreerivate näidetega (esitlus arvutis).

2013 / Idee ja sisu: Anniki Kari, vahendi disain: Allan Appelberg

Read in English

Read more

Also posted in Best practice, Design and applied art, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Installation, Other, Painting and drawing, Performance art, Photography and video, Sculpture, object | Leave a comment

PostPoster

plakat1Kleebitavale postrile kleebitakse hoolikalt valitud kleebiseid. Suurepärane ülesanne ka värviõpetuse tundi.

2012 / Tartu Lastekunstikool. juh Riho Kall

Read in English

Read more

Also posted in Best practice, Design and applied art, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, Other | Leave a comment

Assotsiatsioonide ring

Visuaalset mõtlemist edendav õppemeetod koosneb kolmest töölehest, mis abistavad erinevate kunstiteoste tundmaõppimist ja õpilaste oma teose loomist. Esimese töölehe abil leiavad õpilased seoseid valitud kunstiteose ja piltide vahel. Teisel töölehel visandavad õpilased analüüsitava teosega assotsieeruvaid pilte. Kolmas tööleht aitab kavandada õpetaja poolt määratud teemal uut teost.

2012 / Sally Stuudio huvialakooli 14-18 aastased õpilased

Read in English

Read more

Also posted in Best practice, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Other, Work in process | Leave a comment

Kunsti ja kunstniku roll erinevatel ajastutel

Anna Maria Solovjov. Realism ja sotsrealismÜlesande käigus analüüsitakse erinevatest ajastutest päri kunstiteoseid, seostatakse neid ajastu ühiskonnaga ja teiste valdkondadega ja luuakse analüüsi põhjal visuaalne teos. Ülesanne aitab mõista kunsti ja kunstiajaloo seoseid ühiskonnaga ja teadvustada inimese rolli eri ajastutel.

2012 / Sally Stuudio IV aste: Susanna Mildeberg, Lotta Hiie, Linda Vainomäe, Heidi Urmet, Pia Sepman, Anna Maria Solovjov, Merily Pärn, Melissa Bramanis

Read in English

Read more

Also posted in Best practice, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Other, Painting and drawing | Leave a comment

Õnnelik tarbija

Õpilased valisid kindla ajaperioodi, mil koguti kodus tekkivaid pakendeid (nt jõulud). Seejärel toodi kogu see rämps kooli. Ülesandeks oli valmistada papile reljeefne teos ÕNNELIK TARBIJA. Kui õnnelik on tarbija, kes ise enda ümbrust reostab?

2012 / Juhendaja Katrin Musteikis Saue, TLKK 3d klass

Read in English

Read more

Also posted in Best practice, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, Sculpture, object | Leave a comment

Eriotstarbelised jalanõud

jalanõud tasakaalu harjutamiseksLoovus, fantaasia, käelised oskused, insenerimõte.

2012 / Sille Saareleht, Eveli Lill, Margarita Zahharova, Gerda Nurk. Juhendaja Epp Pilv

Read in English

Read more

Also posted in Best practice, Design and applied art, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, Sculpture, object | Leave a comment

Hinge kiik

hinge kiikTalve emotsioonid

2011 / Timmu Tollimägi, Karl Paide, Eveli Lill, Sille Saareleht, Gerda Nurk

Read in English

Read more

Also posted in Best practice, Design and applied art, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, Installation, Other, Sculpture, object | Leave a comment

Tänavakunst/ tahvelmaal

tänav2Grupitöö. Õpilased teevad tänavakunsti siseruumes.

2011 / Vilistlased

Read in English

Read more

Also posted in Best practice, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Other, Work in process | Leave a comment

Joonistuskommentaarid kunstiteosele

joonistuskommentaaride sein EksperimentalJoonistuskommentaarid kunstiteosele on oma arvamuse väljendamine kunstiteose kohta
läbi joonistuste. Tegemist on visandlike joonistustega märkmepaberitele, mille joonistamises
osalevad mitu erinevat autorit. Joonistused võimaldavad ideede jagamist ja arutelude tekitamist
kommenteeritud kunstiteoste kohta.

2011 / Comeniuse projektis IDEElaboratooriumid osalenud õpilased Eestist, Lätist, Soomes, Portugalist.

Read in English

Read more

Also posted in Best practice, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Painting and drawing | Leave a comment

Näita oma loovust!

Creativity sheerSally Stuudio õpetajad viisid läbi omamoodi loovuse testi. Kujundasime kolmel algkujundil põhinevad töölehed. Iga leht oli täidetud ühe kujundiga: kolmnurkade, ruutude või ringidega. Külastasime viit Tallinna kooli ning palusime õpilastel jätkata algkujundeid joonistades nii palju erinevaid asju, kui neile pähe tuleb. Loov joonistamine ei olnudki nii lihtne, kui esmapilgul tundus. Umbes viiekümne erineva kujundi leidmine nõudis päris palju loovat mõtlemist.

2011 / Erinevad õpilased viiest Tallinna koolist

Read in English

Read more

Also posted in Best practice, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Painting and drawing | Leave a comment

Narratiiv

Selle ülesande vältel valisid õpilased selle täitmiseks hulga fotosid, panid nad kontseptsiooni alusel järjekorda, et luua piltidest narratiiv ning kirjutasid piltidega kaasneva jutustuse.

2011 / Ülesannet täitsid Sally kunstikooli fotograafia valikaine õpilased 2011. aasta kevadel.

Read in English

Read more

Also posted in Best practice, ISCED 1 Primary = 6 – 12 years, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Other, Photography and video | Leave a comment

Antropomeetriline töötuba

Selle workshopi jooksul said õpilased teadmisi antropomeetrilise fotograafia ning kriminoloogia valdkonna kohta. Nad tegid koostööd pildistades üksteise kehaosi ning otsustasid lõpuks pilte kasutada installatsiooni, kompositsiooni loomiseks.

2011 / See töötuba viidi läbi Sally kunstikooli 2011. aasta suvelaagris huvikooli õpilaste poolt

Read in English

Read more

Also posted in Best practice, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Installation, Other, Photography and video | Leave a comment

IHHII inimesed

Melissa Ingela Bramanise ja Merily Pärna skulptuurSally Stuudio 50 noort valmistasid kuu aja jooksul ootamatu sõnumiga inimskulptuure Tallinna linnaruumi erinevatesse kohtadesse. Kõik inimskulptuurid on loodud spetsiaalsete linnaruumi kohtade jaoks, kus need peaksid linnarahva tähelepanu köitma ja neile oma üllatavat sõnumit edastama. Skulptuuride seas on nii kerjuseid, popstaare kui ka klounistunud kontoritöötaja.

2011 / Georg Simmul, Angela Must, Johanna Maria Mertsina, Ragne Liigia Hiir, Ra Koort, Eva Mari Mahhov Maarja Eliisabet Roosalu Hannah Segerkrantz Laura Herma Katariin Mudist Merily Leis Eliisa Ülevain Linda Vainomäe Heidi Urmet Susanna Mildeberg Mellissa Ingela Bramanis Merily Pärn Kati Ots Kadri Kuulpak Anna Maria Solovjov Lotta Hiie Anna-Grete Konsap Brita Porovarde Kris Evan Säde Arik-Andre Ermus Johann Georg Villmann Ulrike Brett Uukkivi Sanna Maria Rink Marie-Elise Chhabra Mai Triin Puström Iida Kaisa Urm Juta Mae Grete Rahi Maria Koff Frida Laigu, Maria Parusk, Astrid Johanna Grents, Anabel Ambos, Helen Tammela, Ella Lin Raat, Helen Aaver, Johanna Perens, Greete-Johanna Froš, Emma Malvet, Anna Malvet, Marie Soms

Read in English

Read more

Also posted in Best practice, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Photography and video, Sculpture, object | Leave a comment

Stencili töötuba

Selle töötoa jooksul õppisid kasvandikud tundma tänavakunsti ajalugu, mõtlesid välja oma sõnumi, mida tahaks maailmale anonüümselt kommunikeerida, visandasid oma idee, omandasid praktilised oskused stencilite tegemiseks ning realiseerisid oma ideed kollektiivselt ajutisel pappkarpidest seinal.

2010 / Selle töötoa viis läbi Alver Linnamägi koos õpilastega Sally kunstikooli suvelaagris 2010. aastal.

Read in English

Read more

Also posted in Best practice, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Installation, Other, Painting and drawing, Sculpture, object | Leave a comment

Miniinstallatsioonid linnaruumis

Eva Mari, Maiju, MarjaIgapäevaelus on linnaruum meie jaoks funktsionaalne keskkond. Linnaaruumikunst vaatab aga linna kui mänguplatsi, mis võimaldab luua uusi tegelikkusi, elavdada linnaruumi või kunstnikualgatuse korras lahendada probleemseid kohti. Miniskulptuuride ülesande kaudu otsisid noored nutikaid lahedusi, kuidas eri paikadesse elemente lisades muuta nende tähendust.

2011 / Sally Stuudio õpilased, Comeniuse projekti Tallinna töötoas osalejad

Read in English

Read more

Also posted in Best practice, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Installation | Leave a comment

Kipsi valatud varjud

Meie kooli traditsiooniks on saanud kasutada koolimaja õue avaliku ruumina, kus katsetada erinevate kaasaegsete kunsti liikidega nagu land art, insatallatsioon.

2010 / Maarja Mäemets, Iris Krantsiver, Anna Metsa, Kelli Lätti. Juhendaja Epp Pilv

Read in English

Read more

Also posted in Best practice, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, Installation, Sculpture, object, Work in process | Leave a comment

Minu käekiri esemetes

kompa2Ettekujutuses uute väärtuste loomisest ja loomingust kipub ühiskonnal tihti midagi väga olulist välja jääma. Selleks on nimelt oskus jätta midagi liigset tegemata, hoiduda teadlikult asjade juurdeprodutseerimisest.

Kunstiõpetuse tunnis võiks virtuaalset reaalsust proovida luua muude vahenditega kui niisugustega, mis kujutavad endast käsitööd või mingitsorti kujundamistegevust, uue eseme loomist. Kunsti- või disainiteoste ansamblilisust vaadeldes ja õppides puututakse kokku niisuguse eneseväljendusega, mis avaneb seal, kus lõpeb üksik disainobjekt ja algab mitme eseme vaheline kommunikatsioon. Tunnis “Minu käekiri esemetes” proovivad õpilased etteantud vaikelu ümber paigutada. Nende edu sõltub läbimõeldud kavandist ja esemete omaduste läbitunnetamisest. Õpilased aga väljendavad oma isikupära kompositsiooni kaudu.

Non-design’i ehk mitte-disaini ülesanne peaks avama kaasaegse kontseptuaalsema ja ruumipõhisema kujutava kunsti olemust. Ülaltoodud mõtted on pärit uurimusest “Non-design põhikooli kunstiõpetuses”.

2011 / Riho Kall

Read in English

Read more

Also posted in Best practice, Design and applied art, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years | Leave a comment

Kuulsa kunstiteose elustamine

Väljavõte Leonardo da Vinci Mona Lisast inspireeritud animatsioonistÕpilased „elustasid“ ühe kunstiajaloost tuntud teose. Ülesandeks oli mõelda lugu lähtudes ühe tuntud teose reprost. Kasutada võis erinevaid animatsiooni võtteid: väljalõiget, joonisanimatsiooni, plastiliini jne.

2011 / Sally Stuudio kunstikooli õpilased, Sally Stuudio õpetajakoolitusel osalenud kunstiõpetajad

Read in English

Read more

Also posted in Best practice, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Photography and video | Leave a comment