Logi sisse | Registreeru     EST | ENG

Comeniuse projekt “IDEElaboratoorium”

Aastatel 2010 - 2012 toimub IDEElaboratooriumi raames koostööprojekt “IDEElaboratooriumid: kuidas lõimida kaasaegset kunsti ja kunstiharidust”. Projekti rahastab Euroopa Komisjon, Elukestva õppe programmi Comeniuse alaprogrammist. Projektis osaleb 7 kooli Eestist, Soomest, Lätist ja Portugalist.

Projekti “IDEElaboratooriumid: kuidas lõimida kaasaegset kunsti ja kunstiharidust” eesmärgiks on kaaaaegse kunsti ja kunstihariduse lähendamine. Koostöö tulemusel valmib avatud ja jätkusuutlik platvorm ideede ja parimate praktikate vahetamiseks, kuidas integreerida senisest enam kaasaegset kunsti koolide õppetegevusse.

Praegusel hetkel eksisteerib nii Eestis kui Euroopas märgatav lõhe kaasaegse kunsti ja kunstiõpetuse vahel. Koolide kunstiõpetus on praeguses ajas tehtavast kunstist maas.

Kunstiõpetus vajab ajakohastamist ja seda mitte ainult selleks, et kunstiõpetus kajastaks omas ajas tehtavat kunsti. Kunstiõpetuse eesmärgiks peaks olema toetada kunsti mõistmist ja luua tingimused õpilaste kriitilise ja loova mõtlemise arenguks. Kaasaegse kunsti õpetamine arendab õpilaste üldist loovust ja suhtlusoskust; suurendab analüüsi- ja sünteesivõimet ning oskust näha seoseid nii eri õppeainete vahel kui kultuuris ja ühiskonnas laiemalt. Oma mitmekülgsete tehnikate ja probleemikäsitlusega on see suurepärane vahend lõimimaks õppeaineid ja tekitamaks aineteüleseid seoseid.

Projekti raames tegeldakse viie kunstiõpetuses valdava probleemiga:

1. Vähene kogemuste vahetus
Hetkel puudub piisav arutelu kaasaegse kunsti õpetamise üle ning kogumuste ja oskuste vahetamine on vähene. Projekti käigus luuakse jätkusuutlik võrgustik ja mugavad suhtluskanalid, et vahetada õpetamismeetodeid, parimaid praktikaid ning arutada kaasaegse kunsti õpetamise temaatikat.

2. Heade meetodite puudus
Paljudel õpetajatel puuduvad teadmised, oskused ja kogemused, kuidas õpetada kaasaegset kunsti. Kaasaegset kunsti mitmekesine loomus, tegelemine kunstiväliste ühiskonnas aktuaalsete teemadega, nõuab teisi meetodeid kui modernistlikust paradigmast lähtuv kunstiharidus. Projekti käigus vahetatakse kogemusi ning töötakse koostöös välja head meetodid kaasaegse kunsti õpetamiseks. Saadav kogemus rikastab õpetajate „tööriistakasti“.

3. Motivatsiooni puudus
Tugeva baasi ja mitmekesiste meetodite puudumine võib viia motivatsioonipuuduseni üldse kaasaegset kunsti õpetada. Kogemuste mitmekesistamine ja praktika suurenemine tõstab ka õpetajate motivatsiooni kaasaegset kunsti rohkem tundidesse integreerida.

4. IKT-meetodite vähene kasutamine
IKT-meetodeid ja digitehnoloogia ning Interneti võimalusi võiks kunstiõpetuses rohkem kasutada. Infokommunikatsioonitehnoloogia on osa meie igapäevaelust, kuid see ei ole veel loomulik osa haridusest. Projekti käigus, töötubades ja koolides, katsetame erinevaid võimalusi IKT-meetodite kasutamiseks, nii traditsiooniliste tehnikate rikastamiseks kui seostamaks kunsti aktuaalsete teemadega.

5. Interdistsiplinaarse lähenemine vähene kasutamine
Praegusel hetkel ei kasutata piisavalt kunsti potentsiaali ainete lõimimiseks, samuti kasutatakse vähe interdistsiplinaarset lähenemist. Rikkalikud tehnikad ja arvukad teemad, mida kaasaegse kunsti praktikas kasutatakse, on ideaalne vahend erinevate ainete ja kunsti lõimimiseks. Projekti käigus tegeleme paljude ühiskonnas aktuaalsete teemadega ja reflekteerime neid kunstipraktikas.

Projekti käigus loome sisulist koostööd tegeva rahvusvahelise võrgustiku, mis vahetab kogemusi, kuidas kaasaegset kunsti paremini õpetada. Partnerite kogemused on erinevad, see on suurepärane võimalus üksteiselt parimaid kogemusi üle võtta. Kogemuste vahetuseks loome virtuaalse veebiplatformi ning korraldame rea töötubasid partnerriikides. Lisaks õpetajatele ja koolijuhatajatele on aruteludesse ja kogemuste vahetusse kaasatud 14 - 19 aastased õpilased.

Osalevad koolid
Projektis osaleb 7 kooli neljast riigist: Sally Stuudio (koordinaator) ja Tartu Lastekunstikool Eestist, Janis Rozentals Riia Kunstikkeskkool Lätist, Vantaa Kunstikool ja Sara-Hildén’i Akadeemia Soomest, Viriato Keskkool ja Alves Martin Keskkool Portugalist.

Töötoad
Projekti käigus toimub kuus töötuba parterriikides. Kõik töötoad keskenduvad ühele olulisele teemale kaasaegses kunstis: IKT-meetodid, piir noorte ja professionaalse kunsti vahel, traditsioonilise ja urbanistliku keskkonna vahel, kliima ja keskkonna probleemid, kultuuripärand. Iga töötuba keskendub ühele fookusele kaasaegse kunsti õpetamises: noorte ja täiskasvanute teadmised ja õpikeskkonnad; mõtlemise õpetamine; poliitiline ja eetiline balanss kaasaegses kunstis ja kaasaegse kunst õpetamises; idee väljendamine kunsti vahenditega; traditsioonilise ja kaasaegse balanss kunstiõpetuses. Töötoad annavad osalevatele 14 – 19 aastastele noortele ja õpetajatele ka suurepäraseks kultuurikogemuseks.

Täpsem info projekti koordinaatorilt:
Sally Stuudio
Jane Remm
[email protected]
+371 641 8518

DEF flag-logoeac-LLP_ET

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.

Üks trackback-viide

  1. [...] Read more about the project: “IDEAlaboratories: how to integrate contemporary art and art education” [...]

Lisa kommentaar

Sinu e-posti ei avaldata ega jagata ealeski. Kohustuslikke välju tähistab *

*
*

Sa võid kasutada järgmisi HTML silte ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>