Logi sisse | Registreeru     EST | ENG

Autori arhiiv: inesepinke

(English) Simpozija „Sniegaviriem – NE!”

Postitatud rubriiki ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 aastased, Läti, Parim praktika, Skulptuur, objekt | Kommenteeri

(English) Symposium „No! to the SNOWMEN”

(English) -

Postitatud rubriiki ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 aastased, Inglise, Parim praktika, Skulptuur, objekt | Kommenteeri

(English) Pardaugavas Radosas darbnicas 2011

(English) Dienas radosas darbnicas merkis bija dot iespeju radosai izaugsmei vasaras brivlaika laika jauniesiem no 9 līdz 16 gadiem glezniecība un grafika.
Papildus jauniesi iepazina ari Jaņa Rozentala Riga Makslas vidusskolas un Mazas Makslas skolas darbibas specifiku.
Merkauditorija bija Pardaugavas jauniesi.
2011.gada augusta( 15.-26.VIII ) darbojas 13 berni vecuma no 9 – 15.g.
Otro gadu darbnica pilnveidojas 2 berni no Sveices. 5 berniem latviesu valoda nav dzimta. 4 berni turpinas izglitibu Mazaja Makslas skola.
Programmas „Holandes klusa daba” ( 5 dienas ) vaditajas Ineses Silinas vadiba berni gleznoja no dabas:
- klusas dabas ar masku, ar kaiju, ar zivim, ar ziediem u.c.;
- latviesu makslinieku darbu kopijas;
- figuralas kompozicijas pec izteles,
macoties kompozicijas likumus, tonu jauksanu, prieksmetu uzbuvi, proporcijas, tonalas attiecibas, izmantojot pastelus, akvareli un ellas tehniku.
Ilgnese Avotina programma „Direra darbnica” :
- sniedza izpratni par 3 drukasanas pamatveidiem
(dobspiede, augstspiede, gludspiede);
- A.Direra darbibu grafikas joma;
Praktiski tika veidoti darbi :
- frotazas tehnika;
- tusas zimejumi;
- sausas adatas tehnika;
- kartongriezuma;
- linogriezuma;
- audumu apdruka ( T krekli );
- patstavigi eksperimenti apvienojot dazadas tehnikas.
Visu darba radisanas procesu no skices un grebsanas, papira sagatavosanas, drukasanas un ekspozicijas veidosanas berni veica patstavigi skolotajas vadiba. Temas savam izteles kompozicijam dalibnieki brivi izvelejas pasi.

Postitatud rubriiki ISCED 1 Primary = 6 – 12 aastased, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 aastased, Läti, Maal ja joonistus, Muu, Parim praktika | Kommenteeri

(English) THE PARDAUGAVA CREATIVE WORKSHOP - 2011

(English) The aim of the day creative workshop was to offer an opportunity of creative qualification in painting and graphic skills to the youth of 9-16 during summer holidays.
In addition, the youngsters got acquainted with Janis Rozental’s Riga Art High school and the SMALL ART SCHOOL’S work specifics.
The aim was to involve the youth of PARDAUGAVA and the main target of this workshop was to rise children’s creativity in painting compositions and various graphic techniques.
In August of 2011 ( 15.-26.) 13 children of the age of 9 to 15 took part in workshop. There were two children from Switzerland who do the improvement activities there for the second year. For 5 children
the Latvian language is not native. 4 children will continue their education in the SMALL ART SCHOOL.
The programme „Dutch still life” ( 5 days long ) was under the guidance of Inese Siliņa when children painted from nature:
- still lives with a mask, a seagull, fish, flowers, a.c.;
- the copies of Latvian artists’ works;
- figural compositions as to their imagination;
by learning the rules of composition,
mixing of tones, the structure of subjects,
proportion, tonal relationships, using the techniques
of pastel, water-colour and oil.
The programme of Ilgnese Avotiņa „Direr’s workshop”:
-gives in five days the comprehension about 3 printing basic ways (intaglio, letterpress and planography);
-Direr’s activities in the sphere of graphic;
Practically works were made in :
-frotage tecnique;
-ink drawing;
-dry point tecnique;
-linocut;
-cardboard printing;
-printing on cloth (T-shirts);
-individually carried out experiments combining various techniques.
The whole work’s creation process – from sketches till carving, preparing of paper, printing and exposition of works was carried out by children themselves under the guidance of teacher. The participants chose the issues of the creative compositions freely by themselves.

Postitatud rubriiki ISCED 1 Primary = 6 – 12 aastased, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 aastased, Inglise, Maal ja joonistus, Muu, Parim praktika | Kommenteeri