Log in | Register    EST | ENG

Huvitav kool


Noorte leidlikkuses senitundmatute seadmete kasutamisel ja nähtuste mõtestamisel pole midagi üllatavat. Lapsed on alati suutnud oma nutikuse, loovuse ja ettevõtlikkusega teha silmad ette eelmistele põlvkondadele. Laste jaoks on õppimine, st uute teadmiste ja oskuste omandamine loomulik, ometi näib kool paljudele tüütuna. Kuidas teha nii, et õppimine oleks huvitav õpilastele, aga pakuks põnevust ja valikuid ka õpetajatele, vastaks lapsevanemate ja laiema kogukonna ootustele? Nende küsimuste tõstatamiseks ning vastamiseks loodi 2013.a sügisel algatus Huvitav Kool.

Kooli huvitavaks muutmine on iga õpilase, õpetaja, koolijuhi, koolipidaja, lapsevanema ja hariduse sõbra võimalus ning vastutus. Õppimine ja kool saab ja peab olema huvitav, sest õpilase loomuliku uudishimu arendamine on esmase tähtsusega ning õige ja kool peab toimima loovalt.

Huvitav kool õpib, areneb, pakub avatust ja valikuvõimalusi mitte ainult õpilastele, vaid ka õpetajatele. Kui õpetajal on koolis huvitav töötada, siis on põhjust eeldada, et ta teeb õppimise huvitavaks õpilasele ja tahab kaasata õpetamisse ja kasvatamisse kogukonda.

Veeb: http://huvitavkool.blogspot.com/