Log in | Register    EST | ENG

Joonistuskommentaarid kunstiteosele

joonistuskommentaaride sein EksperimentalJoonistuskommentaarid kunstiteosele on oma arvamuse väljendamine kunstiteose kohta
läbi joonistuste. Tegemist on visandlike joonistustega märkmepaberitele, mille joonistamises
osalevad mitu erinevat autorit. Joonistused võimaldavad ideede jagamist ja arutelude tekitamist
kommenteeritud kunstiteoste kohta.

2011 / Comeniuse projektis IDEElaboratooriumid osalenud õpilased Eestist, Lätist, Soomes, Portugalist.

Read in English

Joonistuskommentaarid on oma arvamuse väljendamine millegi kohta läbi joonistuste. Siinses
kontekstis räägin täpsemalt kunstiteoste kommenteerimisest Koolinoorte Kaasaegse Kunsti
Triennaalil Eksperimenta!. Kunstiteose kommenteerimiseks on mitmeid võimalusi – võib kirjutada
artikli, kunstiteosest võib vestelda, selle kohta võib arutelusid pidada sotsiaalmeediakanalites.
Üks võimalus kunstiteose kohta oma arvamust avaldada on läbi joonistussketshide.
Joonistuskommentaarid kunstiteoste kohta võib lisada antud näituse juurde. Sel juhul on kõigil
näitusekülastajatel võimalik näha teiste vaatajate arvamusi antud näituse kohta.

Kirjeldan täpsemalt joonistuskommenteerimise meetodit. Selleks tuleb varuda hulk märkmepabereid
ning mõned joonistusvahendid (piisab ka mustast tintelpennist, kuid võib kasutada ka värvipliiatseid
või viltpliiatseid). Seejärel valida näituselt kunstiteosed, mis tekitavad Sinus kõige rohkem
emotsioone või mõtteid. Valida välja näiteks 3 kunstiteost. Kui valitud kunstiteose kohta tekib mingi
mõte, siis võiks sellisel viisil oma mõtte üles joonistada, mis seda võimalikult hästi edasi annab.
Kui kunstiteos tekitab aga tundeid, siis joonistada üles tunnetele vastavaid kujundeid, näiteks
punaseid värvilaike teravate okastega. Selleks, et lühikese ajaga oma joonistuskommentaarid
erinevate kunstiteoste kohta paberile saaksid, on hea joonistada visandlikult (näiteks 5 minutit).
Joonistuskommentaaridele võib lisada ka märksõnu või kirjutada üles terve mõtte. See annab Sinu
joonistuskommentaaride vaatajale võimalikult mitmekülgset infot sinu arvamuse kohta. Lisaks
oma mõtete ja tunnete ülesjoonistamisele võib oma joonistuskommentaare anda oma kaaslastele
edasi joonistamiseks. Sinu kaaslane võib sinu joonistusele lisada oma joonistuskommentaari sinu
joonistuskommentaari kohta või seda lihtsalt täiendada. Näiteks võib teise joonistuskommentaari
omal äranägemisel värvida, lisada sinna uusi märksõnu või mõni uus kujund või lisada olemasolevale
kujundile uusi elemente. Sedasi võib ühte joonistuskommentaari üle joonistada mitu inimest. Läbi
sellise joonistusmeetodi muutuvad joonistuskommentaarid ühisloominguks ilma kindla autorita.
Valminud joonistuskommentaarid võib kinnitada seinale ning lasta osalejatel välja valida enim
kõnetanud joonistused ning kuulda nende suulisi kommentaare valitud joonistuste kohta.

Kirjeldatud joonistuskommenteerimine kunstiteoste kohta toimus koolinoorte kaasaegse kunsti
triennaalil Eksperimenta!. Kommenteeritavateks kunstiteosteks olid näitusel eksponeeritud
kunstiteosed. Joonistuskommenteerijateks olid Comeniuse programmis osalenud noored Eestist,
Lätist, Soomest ja Portugalist.

This entry was posted in Best practice, Estonian, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Painting and drawing. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>