Log in | Register    EST | ENG

Lõuna-Korea ekspositsioon

Conteinment Hangari


Korea rahvuslik teema töötati välja pärast teema „Ruum” hoolikalt analüüsi ja uurimist meie komisjoni kuuluvate õpetajate ja kuraatorite poolt. Peakorraldaja on WYAEN (World Youth Art Exchange Network), mida juhatab esimees härra Andy-Yeonsung Lee. WYAEN propageeris Koreas Eksperimenta! näitust ja kogus projektikavandeid. Let’s Art Laste kunstikeskus oli peamine korraldaja haridusvallas ja viis läbi mitmeid töötubasid kavandite alusel väljavalitud 125 õpilasega. Seejärel valis WYAENi ja Let’s Art’i ühiskomisjon fi nalistideks välja 45 õpilast. Need 45 õpilast lõid kunstiteosed, mida eksponeeritakse triennaalil Tallinnas.

Korralduskomisjon ja härra Andy Yeonsung Lee töötasid välja „Ruumi” tõlgendades kaks teemat, „Hoid” ja „Side”. Me mõistame „hoidu” ühe viisina, kuidas ruumiga töötada. „Hoid” on ülim ruum millegi hoidmiseks kas füüsiliselt või kontseptuaalselt. Korea kultuuris on arusaam mälestuste, emotsioonide, füüsiliste objektide, isegi universumi hoidmisest. Seetõttu oleme lasknud lastel käsitleda seda võimalikku füüsilist ruumi, mida nad soovivad luua ja milles nad tahavad hoida oma soovide tõlgendusi. Lõplikuks suunajaks osutusid traditsioonilised Korea potid. Neis väljendub Korea kultuur, mis ei seisne vaid ühesainsas imeilusate kaunistustega potis, vaid annab võimaluse eksponeerida suurt hulka ühtse grupina.

Alice Kim. Containment Hangari


Teiseks teemaks sai „Indra võrk”, mis on seotud meie põlisusu ja Korea ühiskonna alustrajava fi losoofi aga. “Indra võrk” on mis tahes laadi elementaarne suhe. See võib eksisteerida kahe inimese vahel ja ka nende vahel, kes ei ole üksteisega otseselt seotud. Kuid me usume end ometi nendega seotud olevat. Seega on sidemed ja ühenduslülid meie elus olulisel kohal. Me muutsime „Indra võrgu” interaktiivseks installatsiooniks. Algselt on selles umbkaudu 30 kunstiteost, aga see kasvab näituse jooksul interaktsioonis vaatajatega. Me eksponeerime „Indra võrku” ja laseme publikul osaleda ning luua uusi sidemeid teiste tööde ja inimestega. Ning
publik annab oma panuse taieste (tekstide, fotode, joonistuste, kritselduste ja objektide) loomise kaudu, mida saab vabalt lisada ja siduda juba olemasolevate teostega.

Meie kolmandaks teoseks on noorte loodud video. See videoklipp kujutab tõlgendust sellest, mida Korea noored peavad huvitavaks oma elus. See võib olla nende igapäevase elu ruum. See võib olla ka nende nägemus mingist väärtuslikust ruumist, mis neile pähe tuleb. Me laseme lastel
välja minna ja teha üheminutilise video või fotosid ning loome arvuti abil lihtsaid visuaalseid sõnumeid. Seda teost me eksponeerime ruumi keskel ja projitseerime värvitule läbipaistvale vinüülekraanile. Publik saab kogeda virtuaalsust ja see näeb välja, justkui meie hing lendaks ringi ja suhtleks publikuga.

Alex Jaeman Choi. Containment Hangari


Kuraatorid
Andy Yeonsung Lee
Won-Ho Lee
nggallery id=32]