Log in | Register    EST | ENG

Osaluskutse

Kutse kaastööle on lõppenud. Vaata programmi. Registreerimine on avatud.

Kutse kaastööle

Kutsume kunsti ja kunstihariduse valdkonna teadlasi ja praktikuid esitama ettekannete ja praktiliste töötubade abstrakte järgnevatele teemadele:

Õpetamise kunst, näiteks kuidas toetada ja arendada loovat ja kriitilist mõtlemist? Kuidas anda noortele enam vabadust ja vastutust õppimise ning loomise protsessis? Kuidas õpetada õpetamata? Kas ja kuidas saab kunsti õpetada? Miks kunsti õpetada?

Hindamise kunst, näiteks mille alusel ja kuidas hinnata loovtöid? Milliseid hindamise strateegiaid ja praktikaid kasutada loovainetes? Kuidas leida mõistlikku tasakaalu protsessi ja valminud teose hindamise vahel? Kuidas ehitada silda kooli- ja aktuaalse kunstimaailma hindamispraktikate vahel?

Abstraktid ei tohi ületada 300 sõna (lisandub bibliograafia) ja need tuleb esitada ühe eelnimetatud teema all. Sama abstrakti võib esitada ainult ühe teema alla. Kõik abstraktid vaadatakse läbi ning vajadusel suunatakse teise teema alla. Pärast esitamist ei saa muudatusi abstraktidesse teha.

Abstrakt tuleb esitada lisatud vormil ja kindlasti tuleb valida esitluse vorm (ettekanne, töötuba või praktiku välkettekanne). Töötoa abstrakt peab sisaldama töötoaks vajalike vahendite, materjalide jmt loendit. Abstraktid tuleb saata aadressile: [email protected]

Tähtaeg abstraktide esitamiseks: 10. juuni 2014

Vastuvõtmise teade: 10. juuli 2014

Kutse kaastööle (pdf)

Avalduse vorm