Log in | Register    EST | ENG

Pardaugavas Radosas darbnicas 2011

Darba autors: Elizabete BlumaDienas radosas darbnicas merkis bija dot iespeju radosai izaugsmei vasaras brivlaika laika jauniesiem no 9 līdz 16 gadiem glezniecība un grafika.
Papildus jauniesi iepazina ari Jaņa Rozentala Riga Makslas vidusskolas un Mazas Makslas skolas darbibas specifiku.
Merkauditorija bija Pardaugavas jauniesi.
2011.gada augusta( 15.-26.VIII ) darbojas 13 berni vecuma no 9 – 15.g.
Otro gadu darbnica pilnveidojas 2 berni no Sveices. 5 berniem latviesu valoda nav dzimta. 4 berni turpinas izglitibu Mazaja Makslas skola.
Programmas „Holandes klusa daba” ( 5 dienas ) vaditajas Ineses Silinas vadiba berni gleznoja no dabas:
– klusas dabas ar masku, ar kaiju, ar zivim, ar ziediem u.c.;
– latviesu makslinieku darbu kopijas;
– figuralas kompozicijas pec izteles,
macoties kompozicijas likumus, tonu jauksanu, prieksmetu uzbuvi, proporcijas, tonalas attiecibas, izmantojot pastelus, akvareli un ellas tehniku.
Ilgnese Avotina programma „Direra darbnica” :
– sniedza izpratni par 3 drukasanas pamatveidiem
(dobspiede, augstspiede, gludspiede);
– A.Direra darbibu grafikas joma;
Praktiski tika veidoti darbi :
– frotazas tehnika;
– tusas zimejumi;
– sausas adatas tehnika;
– kartongriezuma;
– linogriezuma;
– audumu apdruka ( T krekli );
– patstavigi eksperimenti apvienojot dazadas tehnikas.
Visu darba radisanas procesu no skices un grebsanas, papira sagatavosanas, drukasanas un ekspozicijas veidosanas berni veica patstavigi skolotajas vadiba. Temas savam izteles kompozicijam dalibnieki brivi izvelejas pasi.

2011 / Jana Rozentala Rigas Makslas vidusskolas pedagogi:Ilgnese Avotina, Inese Silina, Pardaugavas jauniesi

Read in English

This entry was posted in Best practice, ISCED 1 Primary = 6 – 12 years, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, Latvian, Other, Painting and drawing. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>