Log in | Register    EST | ENG

Narratiiv

Selle ülesande vältel valisid õpilased selle täitmiseks hulga fotosid, panid nad kontseptsiooni alusel järjekorda, et luua piltidest narratiiv ning kirjutasid piltidega kaasneva jutustuse.

2011 / Ülesannet täitsid Sally kunstikooli fotograafia valikaine õpilased 2011. aasta kevadel.

Read in English

Narratiiv kui selline viitab mitmele olulisele aspektile inimpsühholoogias. Arusaam oma identiteedist, nagu ka mälu, tekivad iseseisva narratiivi loomise käigus. Vaimse tervise säilitamiseks vajab inimene samuti sidusat ning positiivset elunarratiivi. Narratiivi abil, selle sees, et endale elu kui protsessi selgitada, leiab inimene seoseid põhjuse ja tagajärje, enda ning maailma vahel. Seetõttu on inimene alati narratiivi looja rollis, kelle eesmärgiks on kogu elu ning maailma hõlmav jutustus.

Eesmärk

Selle ülesande eesmärgiks oli avastada ning selgitada seoseid fotograafia ning teksti, kuid ka piltide enda vahel. Fotode järjekorda seadmine viib sügavama pildianalüüsini ning aitab mõista tähenduste tekkimist fotodes. Teksti ja pildi kõrvutamine aitavad näitlikustada, kuidas need kaks üksteist mõjutavad.

Protsess

– Kollektiivne ajurünnak narratiivi olemusest
– Fotode printimine
– Piltide valimine
– Fotode järjekorda seadmine
– Loo kirjutamine
– Ülesande, narratiivide ülevaatamine

Ma palusin õpilastel tuua suurel hulgal pilte enne kui nad ülesandest teada said. Soovitan ülesande täitmisel kasutada täiesti suvalisi fotosid.

Vajaminevad materjalid

– Kaamera
– Printer
– Paber
– Pildid

Ülesande täitmiseks võib aega kuluda umbkaudu kaks või kolm akadeemilist tundi.

This entry was posted in Best practice, Estonian, ISCED 1 Primary = 6 – 12 years, ISCED 2 Lower secondary = 13 – 15 years, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Other, Photography and video. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>