Log in | Register    EST | ENG

Simpozija „Sniegaviriem – NE!”

Sniega skulptura Kubs

2010 / Jana Rozentala Rigas Makslas vidusskolas 2.un 3.kursa audzekni

Read in English

Sniega skulpturas „Kubs” tapsanu JRRMV pagalma pavisam noteikti var devet par skolenu pasiniciativas paraugu. Sniegiem bagata 2009./2010. gada ziema burtiski pati „uzprasijas”, lai visuresosas kupenas lipinatu, veltu kada lielaka makslinieciska apjoma. Skoleni no 2.un 3. kursa nolema rikot sniega skulpturu simpoziju „Sniegaviriem –NE!”, kura rezultata, ka vienigais darbs tapa masivais sniega kubs. Neskatoties uz zemo temperaturu, paris dienu laika, abstrakta forma tika pabeigta. Pateretais, silta udens daudzums, kurs tika izmantots piku liptspejas palielinasanai, bija pietiekosi iespaidigs, lai skolas saimniecibas dalas vaditajam sagadāja nepatikamu parsteigumu, tacu sis fakts lauj mums spriest par padarita apjomu. Darbs parsvara norisinajas pec macibu stundam – dienas kreslainaja dala un vakara tumsa. Skatoties uz neviltoto aizrautibu, ar kadu liela skulptura tika veidota, nolemu fotografijas iemuzinat sniega masas turpmakas parvertibas. Pavasara iestasanas lenam kauseja un deformeja lielo apjomu, dodot laiku uznemt apjomigu foto seriju nelielai „slow – motion” filmai par makslu daba. Jaatzime, ka kadru montaza, laika trukuma del, joprojam nav pabeigta.

This entry was posted in Best practice, ISCED 3 Upper secondary = 16 – 19 years, Latvian, Sculpture, object. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>