Log in | Register    EST | ENG

Pedagoogiline programm

Ekspositsiooni tõlkimine

Kuidas mõista kunsti? Kuidas tõlkida kaasaegset kunsti inimkeeli nii, et tõlkes midagi olulist kaduma ei läheks? Kas teose tähenduse loob looja või vaataja? Või sünnib see hoopis koostöös?

Vaata, mõtle ja tunne – millised teosed, miks ja kuidas just sind kõnetavad. Ja püüa nende sõnum sõnadesse panna. Siin ei ole valesid ja õigeid tõlkeid, objektiivset reaalsust. On palju ja erinevaid subjektiivseid reaalsusi, mis üheskoos moodustavad sissevaate teose tähendusvälja. Ja nii mõnigi kord võib vaataja tõlgendus erineda autori omast ning tuua sisse ootamatuid seoseid ja kihistusi… Anda noorele kunstnikule innustust ja inspiratsiooni uute teoste loomiseks.

Leia ekspositsioonist või võta infolauast rohelise ruudustikuga tõlkelehed ja pane oma väärt mõtted kirja. Ekspositsioonis on iga teose juures kinnituskohad, kuhu saad riputada enda tõlgenduse ja lugeda teiste omasid.

Vaata ja kommenteeri Eksperimenta! tegemisi läbi joonistuste!

Lauluväljaku 1. ja 2. korruse vahelises trepihallis on dokumentatsioonisein, kus võib leida joon-kommentaare* nii E! triennaalile kui kunstiharidusprogrammile IDEElaboratoorium. Joon-kommentaare alustasid ülevaatega avanädala tegemistest Joonmeedia tiim ja IDEElaboratooriumi programmis osalevad õpetajad ja õpilased. Dokumentatsioonisein ei saa aga kunagi valmis, kuna siia on oodatud oma joonistusi lisama kõik külastajad läbi terve näituseperioodi.

Oled oodatud kommenteerima nii olemasolevaid joon-kommentaare kui ka triennaali ekspositsioone, oma mõtteid ja tundeid, mis ajendatud siin kogetust. Vaata, mõtle, joonista, kleebi siia! See sein on nii sulle, mulle kui ka kõigile teistele.

Küsi joonistuspaberit ja pliiatseid infoletist 1. korrusel.

* joon-kommentaar – tegemist on isikliku kommentaariga kuuldule või nähtule, mis kantakse paberile lihtsa joonistusena. Joon-kommenteerijad võivad ka ühel lehel üksteise joonistusi oma joonistustega täiendada, kui nad selleks üksteisel nõusoleku on andnud.

Kunstiväitlus POOLT ja VASTU

Eksperimenta! näitusel on võimalik osaleda programmis gümnaasiumiõpilastele ja põhikooli vanemale astmele “Poolt ja vastu”. Programmi eesmärk on erinevatest vaatepunktidest õppida analüüsima kunstiteoseid ja toetada kunsti mõistmist. Programm on mõeldud kooligruppidele.

Nii nagu väitluses ikka, on kaks osapoolt. Seekord tuleb rühmatööna analüüsida näitusel eksponeeritavat, kasutades vastavalt kas kaitsja või oponendi „relvastust“.

Oponendid saavad võimaluse kritiseerida!

Kas idee on arusaadav? Kas teema on piisavalt aktuaalne? Kas väljendusvahendid (materjalid) on hästi valitud või oleks olnud paremaid alternatiive? Kas see on kunst? Jne.

Kaitsjad peavad argumenteeritult kaitsma!

Millepoolest on just see teos või ekspositsioon tähelepanuväärne? Miks ja kuidas see teos kõnetab? Millist tunnet või ideed teos edasi annab? Miks kunstnik sellest räägib? Miks on kunstnik valinud just sellise väljendusvahendi (materjali) idee edastamiseks? Jne.

Enne näituse külastamist, tuleks meelde tuletada mõisted: maal, graafika, skulptuur, joonistus, foto, kontseptuaalkunst, maakunst (land-art), protsessikunst, kehakunst (body-art), happening, performance, installatsioon, videokunst. Programmis osalejad saavad kasutada kunstiväitluse mõistekaarte, mille abil on lihtne ka edaspidi kunstiteoseid analüüsida.

Vajalik eelregistreerimine [email protected] või +372 641 8518

Programmi saab tellida eesti või inglise keeles.