Log in | Register    EST | ENG

Piiriülene näitus

Preparations. Photo: Annely Köster

E! 2014 raames toimus piiriülene projekt ja näitus “Kunst & demokraatia: mina arvan nii!”. Projekti käigus uurisid nelja riigi noored aktuaalseid ühiskondlikke teemasid ja lõid neil teemadel grupiteosed, mida eksponeeriti Eksperimenta! 2014 piiriülesel näitusel Hopneri majas. Osalesid noored Eestist, Soomest, Saksamaalt ja Sloveeniast.

Eeltegevus (mai – oktoober) toimus partnerriikides paralleelselt. Osalevate riikide noored viisid läbi lokaalse uurimistöö kolmel teemal: 1) sõnavabadus: enesetsensuur ja -väljendus; 2) tööhõive ja tööpuudus: noore loovisiku koht ühiskonnas ja töövõimalused; 3) erinevused Euroopas ja maailmas: eelarvamused ja tolerantsus.

Peategevusena (oktoober – november) toimus Tallinnas 18. – 22. oktoobril viiepäevane töötuba. Töötoa esimesed päevad olid pühendatud teema avamisele ja täiendavale uurimisele ning viimased päevad kunstilisele väljendusele. Noorte tegevust toetasid sotsiaal- ja kunstivalla mentorid.

Kunstiteoseid eksponeeriti Eksperimenta! „Kunst ja teadus“ piiriülesel näitusel Hopneri majas.  Kunstiteoseid analüüsiti Eksperimenta! IDEElaboratooriumi konverentsi raames.

E! piiriülest projekti toetasid Tallinna Kodurahu programm, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ja Hasartmängumaksunõukogu.