IdeeLaboratooriumi osaluskutsung / IdeaLaboratory open call

Koolinoorte kaasaegse kunsti triennaal Eksperimenta! 2017 “Lõhates majandust”korraldab ettekannete, töötubade ja seminaride programmi IDEElaboratoorium, mis seekord laotub üle kogu triennaali aja ja ala. Soovime ärgitada koolinoori, õpetajaid, kunstnikke ja majanduseksperte uurima majandust kunstimeetoditega ja vastupidi, et inspireerida valdkondade- ja piiriülest koostööd nii majanduse kui kunstide vallas.
Soovime tuua kokku kahe valdkonna spetsialistid ja tekitada aktiivse dialoogi, püstitada inspireerivaid küsimusi, lähenda loovalt teadaolevale ja esitada esmapilgul utoopilistena tunduvaid spekulatsioone kunsti ja majanduse suhtevõrgustikus. Eesmärgiks tulevikumälu, sildade, sünergia ja üksteise mõistmise loomine.
Klassikalisele tihedale kahepäevasele konverentsile eelistame seekord vabamas vormis kulgevat programmi, mille raames toimuvad nii Tallinna Kunstihoones kui teistes triennaali toimumiskohtades ettekanded, vestlusringid, töötoad ja filmiõhtud.
Sihtrühmaks eelkõige kunsti- ja majandusõpetajad ning gümnaasiumiõpilased.

Ootame ettekannete ja töötubade ettepanekuid:
1) Avamispäevade IDEElaboratoorium
Fookus: kaasaegne kunst ja tark majandus
Aeg: 20.-21. oktoober, mõlemal päeval 11:00-14:00
Koht: Tallinna Kunstihoone

Oodatud on ettepanekud
a) ca 20 minutilistele ettekannetele, millele järgneks ca 10 min avatud arutelu
b) triennaalil eksponeeritud teoste tõlgendus- ja tagasiside sessioonide
läbiviimiseks, 1 sessioon ca 30 minutit

2) Triennaalialal ja -ajal toimuv IDEElaboratoorium
Fookus: osalejate aktiivne osalus
Aeg: 1. november – 30. november, kolmapäevast reedeni
Koht: Tallinna Kunstihoone, Fotomuuseum või Sally Stuudio kunstikool (märgi palun,
mis asukohta eelistaksid)

Oodatud on ettepanekud ca 60-90 minutiliste
a) praktliste töötubade
b) seminaride
c) vestlusringide läbiviimiseks.

Ettepanekule palume lisada esitaja lühitutvustuse.
Dokumendid palume saata 20. septembriks aadressile [email protected]
Täpselt 2 nädalat on võimalus oma suurepärane idee teele saata!

Kalli Kalmet